🌱هر روز خود را با بسم‌الله آغاز کنید🌱

🔹حضرت علی(ع): از کفاره گناهان بزرگ، به فریاد مردم رسیدن و آرام‌کردن مصیبت‌دیدگان است.

⏳امروز ‌چهارشنبه

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

۱۸ شعبان ۱۴۴۰

۲۴ آوریل ۲۰۱۹

جهت ثبت سفارش‌های گرافیک

@AD_Geraph