♦️منشأ بوی نامطبوع در تهران، ناشناخته است 🔹از ساعتی پیش، برخی شهروندان تهرانی اعلام کرده‌اند بویی نامطبوع در سطح شهر احساس می‌شود. 🔹یک کارشناس مرکز فوریت‌های شهری اعلام کرد این بو در سراسر تهران منتشر شده و منشأ آن مشخص نیست. 🔸رئیس اداره محیط زیست تهران:…