سانحه برای یک هواپیما در فرودگاه تبریز

مدیرکل فرودگاه های استان آذربایجان شرقی:
🔹پرواز شماره ۵۶۱۶ شرکت هواپ�

سانحه برای یک هواپیما در فرودگاه تبریز

مدیرکل فرودگاه های استان آذربایجان شرقی:

🔹پرواز شماره ۵۶۱۶ شرکت هواپیمایی آتا که از مشهد به تبریز آمده بود همزمان سه لاستیک آن دچار ترکیدگی شد و این حادثه منجربه بسته شدن باند بتنی فرودگاه شد.

🔹خوشبختانه هیچ مشکلی برای مسافران ایجاد نشده و با حضور و تلاش عوامل فرودگاهی همه مسافران در سلامت کامل از هواپیما پیاده شده و به ترمینال داخلی انتقال داده شدند/فارس

اخبار لحظه ای #آذربایجان_شرقی