بازگشت "صدا" با انتقادات تاج‌زاده از اصلاح‌طلبان

🔹مصطفی تاج‌زاده فعال اصلاح‌طلب گفته، اگر اصلاح‌طلبان از مواهب قدرت استفاده می‌کنند باید درقبال آن مسئولیت پذیر باشند

ماجرای توقیف و رفع توقیف صدا را اینجا بخوانید

khabarfoori.com/detail/1543887