‍ ‍ ✅تولیدقطعات خودروشغل پر درآمد ، مستقل،زود بازده و مطمئن

🔴فراخوان جذب تولید کننده به تعداد محدود(تمام استان های کشور)

⚫️فقط با ۵۵میلیون سرمایه صاحب خط تولید شوید و حداقل ماهانه ۹میلیون سود خالص کنید و ظرف ۶ماه بازگشت سرمایه داشته باشید

تامین مواد اولیه و تضمین خرید از ما

تولید و مونتاژ محصول بصورت دستمزدی با شما

@fillter20 @fillter20

+989120817739

+982332511819