♦️قطع اینترنت شما را از کدام کارها عقب انداخت؟

🔹براساس نظرسنجی خبرفوری که بیش از ۳۳هزار نفر در آن شرکت کردند، قطع اینترنت مخاطبان را از کسب خبر و مسائل حوزه کسب و کار دور نگه داشت

شما چه مشکلاتی در روزهای قطعی اینترنت داشتید؟ اگر هنوز درگیر اختلال در اینترنت هستید، دستیابی به چه منابعی، دغدغه اصلی شماست؟ اینجا کامنت بگذارید و نظر بدهید

khabarfoori.com/detail/1543229