توییت تند مشاور علی لاریجانی به حسن روحانی

🔹بنظر می آید، لاریجانی بعنوان حامی و یار نزدیک رییس جمهور نیز پشت

توییت تند مشاور علی لاریجانی به حسن روحانی

🔹بنظر می آید، لاریجانی بعنوان حامی و یار نزدیک رییس جمهور نیز پشت او را خالی کرده و در حال خط کشی سیاسی با روحانی است/ انتخاب

@Akhbarefori