اعتراض مردم ونزوئلا به رهبر مخالفان دولت بعداز حضور در کنگره آمریکا

🔹رئیس‌جمهور خودخوانده ونزوئلا پس از بازگشت از سفر به اروپا و آمریکا که تحریم‌های بیشتری علیه کشورش را به بار آورد، با خشم و اعتراض مردم مواجه شد.

@AkhbareFori