قرنطینه حیوانات همراه مسافران خارجی در ایران به خاطر ویروس کرونا

محبی عضو هیات مدیره جامعه دامپزشکان ایران:

🔹اقدام به قرنطینه حیوان‌های خانگی همراه مسافران خارجی برای جلوگیری از انتشار بیماری کورونا بیهوده است.

🔹اجبار به قرنطینه حیوانات خانگی همراه مسافران خارجی در ایران ناشی از بی‌اطلاعی دستگاه‌های مربوطه است.

🔹موردی از انتقال انسان به حیوان خانگی یا حیوان خانگی به حیوان مشاهده نشده و تنها گزارش‌ها درباره انتقال ویروس از انسان به انسان بوده است/ایلنا

@AkhbareFori