♦️تکلیف عید در نوروز ۹۹ غیرقانونی شد

معاون آموزش ابتدایی:

🔹 امسال پیک نوروزی نداریم و اگر برنامه‌هایی تحت عنوان عیدانه به دانش تحمیل شود غیر قانونی است و با این مدارس برخورد می‌شود.

@AkhbareFori