♦️وزیر بهداشت: مردم با سفر کردن ما را مجبور به قرنطینه اجباری نکنند!

🔹وزیر بهداشت با بیان اینکه شهرهای آلوده به ویروس کرونا مانند شهر قم الان به شدت تحت کنترل قرار گرفته است، گفت: به دلیل اعتمادی که به فرهنگ مردم داریم شیوه قرنطینه شهرها را اجرا نکردیم؛ مردم به شهرهای دیگر سفر نکنند./تسنیم

@AkhbareFori