♦️ویروس کرونا به لحاظ ایمنی امکان پرواز ندارد

«کیانوش جهانپور» سخنگوی وزارت بهداشت:

🔹به لحاظ ایمنی، ویروس کرونا امکان پرواز ندارد تا اطراف بیمارستان مشکل ایجاد کند.

🔹با توجه به دسترسی مردم از لحاظ جغرافیایی بیمارستان‌هایی معین از شمالی‌ترین تا جنوبی‌ترین مناطق در نظر گرفته شده است.

🔹در شهر قم حدود ۴۳۷ هزار بسته حفاظتی توزیع شده است.

🔹نمایندگان مجلس به دلیل آن که تجمع دارند جزو گروه‌های پرخطر محسوب می‌شوند.

🔹در نوشهر و چالوس مشکلی اگر وجود دارد به دلیل مسافرت خانواده‌هایی است که با تعطیلی مدارس به دلیل کرونا عازم آن منطقه شدند.

@AkhbareFori