جای خالی دولت الکترونیک!

یک فعال رسانه‌ای: در شرایط تعطیلی مدارس و دانشگاه، کارمندان و مراجعه کنندگان به ادارات،شرکتهای خصوصی و مشاغل آزاد همچنان در رفت و آمد به محل کارند و در معرض!

با مجازی‌سازی آن‌ها را هم دریابیم...

@AkhbareFori