♦️بررسی تراکنش‌های بالای ۵ میلیارد تومان

🔹رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه در آیین نامه جدید بررسی تراکنشهای بانکی،حساب های بالای۵میلیارد تومان بررسی می شوند،گفت:ممکن است از این حساب‌ها تنها ۲ تا ۳ درصد مشمول پرداخت مالیات شود/ مهر

@AkhbareFori