♦️هشدار در خصوص آسیب‌دیدگی بی‌خانمان‌ها همزمان با برودت هوا در کشور

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران:

🔹این بار سرما در کشور به شکل گسترده‌تری پیش‌بینی شده و لازم است براساس مصوبه سال ۷۸ شورای عالی اداری، برای افراد بی خانمان از سوی استانداری‌ها و فرمانداری‌ها و با همکاری شهرداری و ۱۱ سازمانی که در این مصوبه مسئولیت دارند تدابیری اتخاذ شود تا در این سرما شاهد بی خانمان‌هایی که در خیابان‌ها هستند نباشیم./ایسنا

@Akhbarefori