پانته‌آ‌بهرام روسری خود را در کنفرانس خبری از سر برداشت و درباره تراشیدن موهایش در فیلم جدیدش گفت:

من را دعوا کردند گفتند روی این یک شالی بنداز، این شکلی ام من!

‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‎

اخبار لحظه‌ای جشنواره فجر را اینجا ببینید

telegram.me/joinchat/Aqy7jTvwxLriiXzLPjezyQ

‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎