خسارت ۳۵۰ میلیون دلاری به اقتصاد کشور از عدم پرواز هواپیماهای مسافربری خارجی از آسمان ایران

🔹شنیده‌ها حاکی از این است که خودداری هواپیماهای مسافربری خارجی از پرواز بر آسمان ایران در سال ۳۵۰ میلیون دلار به اقتصاد کشور زیان وارد می‌کند چون هر هواپیمای خارجی برای عبور از آسمان ایران باید طبق قوانین بین‌المللی هزینه‌ای به ایران پرداخت کند.

@AkhbareFori