♦️ادعای جدید ترامپ درباره دست داشتن ایران در حمله به آرامکو رئیس‌جمهور آمریکا در توییتی جدید ادعا کرد: 🔹به خاطر دارید که ایران یک فروند پهپاد (آمریکایی) را به این ادعا که در محدوده هوایی این کشور بوده، ساقط کرد درحالی که این پهپاد نزدیک آن نیز نبوده است.…