رئیس پلیس فرودگاه شهیدبهشتی اصفهان:

🔹محموله سنگ قیمتی به وزن ۶کیلو و ۵۰۰گرمی به ارزش ۶میلیارد و ۵۰۰میلیون تومان هنگام خروج از کشور در فرودگاه شهید بهشتی اصفهان کشف و توقیف شد.

اخبار لحظه ای #اصفهان 

https://t.me/joinchat/AAAAADxCew07dVmB1g2UdA