♦️جزئیات کشف انبار جدید داروی قاچاق متعلق به شبنم نعمت‌زاده 🔹دادستان مرکز استان البرز: ارزش انبار کشف شده یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان است، این دارو‌ها خارج از ضوابط و مقررات نگهداری می‌شده در این خصوص پرونده‌ای به صورت جداگانه تشکیل شده و در دادسرای کرج…