میزان فرار مالیاتی «وکلا» مشابه «پزشکان» است

«بی‌مقدار»، نماینده مجلس:

🔹فرار مالیاتی پزشکان ۶ هزار میلیارد تومان است، فرار مالیاتی وکلا نیز در همین حدود است.

🔹برآوردها حاکی از آن است که رقم فرار مالیاتی مشاغل پر درآمد حداقل ۷۰ هزار میلیارد تومان است که میتواند به راحتی نصف کسری بودجه دولت را جبران کند.

@AkhbareFori