وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی در سازمان ملل با پیامی مستقیم به زبان فارسی برای سران جمهوری اسلامی:

🔹ما امروز باید رژیم ایران را متوقف کنیم تا از جنگ فردا جلوگیری کنیم.

🔹به سران رژیم ایران به زبان خودشان می‌گویم: جوجه را آخر پائیز می‌شمارند. نتیجه کار آخرش مشخص می‌شود.

@AkhbareFori