♦#چند_خبر_کوتاه

🔹هشدارمهم بانک مرکزی: هموطنان توجه کنند که خریدوفروش ارز، خارج از شبکه قانونی می‌تواند با مخاطرات همراه باشد.

🔹 آشنا: سوالات برخی نمایندگان از ربیعی پاسخ داده شد اما سوالات وزیر از برخی نمایندگان بی پاسخ ماند/ ای کاش ربیعی خاطرات خود را از دوره ۵ ساله منتشر کند.

🔹رحمانی فضلی: خروج آمریکا از برجام، فضای شفاف تری را برای اقتصاد ایجاد کرد.

@AkhbareFori