🔴 صرافی ها می توانند دلار و سایر ارزها را خرید و فروش کنند

🔸 تصمیمات دولت برای ساماندهی بازار ارز :

کلیه صرافی‌های مجاز می‌توانند در چارچوب انجام معاملات خرد نسبت به خرید ارز به صورت اسکناس با رعایت مقررات ارزی، به ویژه مقررات مبارزه با پولشویی اقدام نمایند.

فروش ارز توسط صرافی‌های مجاز صرفاً بابت مصارف خدماتی و مسافرتی مطابق مقررات ارزی بانک مرکزی با ثبت مدارک و مستندات لازم امکان پذیر خواهد بود/ پاد #اقتصادی

@AkhbareFori