🎥 درددل‌های دندانپزشک نیکوکار از وضعیت کودک آزاری در کشور؛ بعد از قضیه فاطمه، خانواده‌ها به من تماس می‌گیرند به جای سازمان‌های مرتبط❗

🔷 گزارش کودک‌ آزاری خوب است، اما چه کسی پیگیری می‌کند؟

📌 گفتگو با دکتر وحدت احمدی را در #مشاور ببینید

khabarfoori.com/detail/1250107/