♦️صحبت‌های تکراری رئیس جمهور آمریکا درباره ایران

ترامپ:

🔹در حال کار کردن بر موضوع ایران هستیم.

🔹فکر می‌کنم آنها می‌خواهند توافق کنند.

🔹تمایل آنها به داشتن توافق هوشمندانه است.

🔹باید ببینیم چه اتفاقی می‌افتد.

🔹من مشکلی ندارم و وقت زیادی دارم.

🔹آنها بسیار بد عمل می‌کنند.

🔹وقتی من آمدم آنها بسیار خشن بودند.

🔹آنها پشت درگیری‌ها در ۱۸ منطقه مختلف بودند.

بیشتر بخوانید و نظر بدهید

khabarfoori.com/detail/1147122