♦️پرداخت مطالبات مالباختگان «سکه ثامن» آغاز شد

سخنگوی دستگاه قضا:

🔹با اینکه پرونده سکه ثامن شاکیان زیادی دارد اما رسیدگی را آغاز کرده‌ایم؛در حال حاضر پرونده در دادسرا بوده و به دادگاه نیامده است.

🔹معمولاً توزیع و تقسیمِ اموالِ توقیف ­شده بین طلبکاران تا پایان رسیدگی و صدور حکم باقی می‌­ماند اما تصمیم گرفته شد، تا آنچه از اموال متهمین تا الان شناسایی و توقیف شده است، در اسرع وقت، وجوه نقدی تقسیم شود و اموالِ غیرمنقول هم با کارشناسی به فروش برسد.

🔹در همین مرحله از پرونده و درصدی از مطالباتی که مردم از سکه ثامن و طلای شادی داشتند، به آنها پرداخت بشود که اقداماتِ اجرایی آن از همین ایام شروع شده است.

@AkhbareFori