بازهم کار زیبا /شما هم سهیم هستید . . .

یک فروشنده لوازم‌التحریر در تهران، ۵درصد از کل فروش یک ماهش را به خرید لو

بازهم کار زیبا /شما هم سهیم هستید . . .

یک فروشنده لوازم‌التحریر در تهران، ۵درصد از کل فروش یک ماهش را به خرید لوازم‌التحریر برای نیازمندان اختصاص داد 👌

@AKhbareFori