♦️#چند_خبر_کوتاه

🔹رایزن مطبوعاتی نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد: تخت روانچی به زودی از بیمارستان مرخص می‌شود.

🔹وزیر آموزش و پرورش: حدود پنج هزار مدرسه در کشور داریم که کمتر از پنج دانش آموز دارند و این نشان از گستردگی دسترسی به آموزش در کشور است.

🔹سخنگوی نیروهای مسلح یمن: فردا تصاویر هزاران اسیر و کشته از جمله شماری از نظامیان سعودی و تصاویر به غنمیت گرفتن صدها دستگاه خودروی زرهی و ادوات جنگی متجاوزان و مزدوران را به نمایش خواهیم گذاشت.

@AkhbareFori