هواداران تتلو، میراث فارس را نشانه رفتند

🔹طرفداران این خواننده پرحاشیه که عنوان تتلیتی‌ها را برای خود برگزیده‌اند در روزهای اخیر با اسپری رنگ به کوره ثبت ملی شده هنرکار شیراز هجوم بردند.

🔹برج کوره هنرکار مربوط به دوره پهلوی است و در پارک فضیلت شیراز قرار دارد.

@AkhbareFori