بنده خدا جایگاه بنزین داره، عکس زیر رو با این کپشن تو اینستاش منتشر کرده:

🔹به مسئول نازل‌ها گفتن همه جا رو بشورید. اونم برداشته صندوق صدقه رو با شلنگ شسته! حالا مسئول صندوق صدقه اومده صندوق رو خالی کنه، دیده پول‌ها غیرقابل شمارش هستن.

الانم پهنشون کردن تو دفتر تا خشک بشن😂

@AkhbareFori