ضدعفونی کردن شهر ووهان چین با وسعتی باورنکردنی و امکانات ویژه که امیدواریم مقداری از آن را ما هم داشته باشیم!

از امروز (به وقت خودشان) در برخی از شهرهای چین مهلت قرنطینه و تعطیلی اجباری پایان یافته و مردم به سر کار رفته‌اند.

@AkhbareFori