♦#چند_خبر_کوتاه

🔹معاون کل وزارت بهداشت فایل صوتی منتسب به "حریرچی" در فضای مجازی را تکذیب کرد.

🔹مدیرعامل تعاونی لنجداران استان بوشهر: بیش از یک هفته است، لنج‌های تجاری در ورودی خور دبی سرگردان هستند.

🔹مدیر شبکه بهداشت و درمان ماکو: ۲۵ شهروند ترکیه‌ای که از شهر «قم» به ترکیه عزیمت کرده و در بازرگان قرنطینه موقت شده بودند، از طریق این مرز وارد این کشور شدند.

@AkhbareFori