♦️روحانی: کرونا را شکست خواهیم داد/ اکیداً از مسافرت و ترددهای غیرضرور، خودداری نمایید

رئیس جمهور در پاسخ به نامه رئیس ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا:

🔹تمامی دستگاه‌ها و ارکان کشور به اجرای تمامی مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا موظف و مکلفند.

🔹با همه مواردی که ستاد مصوب نموده از جمله محدودیت‌های پیشنهادی و تعطیلی مراکز آموزشی، حسب تشخیص ستاد موافقت می‌شود.

🔹از ملت بزرگوار و شریف ایران می خواهم اکیداً از مسافرت و ترددهای غیرضرور، خودداری نمایند.

🔹همه با هم هستیم و بی‌تردید کرونا را شکست خواهیم داد.

@AkhbareFori