اطلاعیه معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در خصوص ممنوعیت استفاده از پیام رسانهای خارجی

🔹باتوجه به مصوبات شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی درخصوص ساماندهی پیام رسان های اجتماعی، شهروندان گرامی می توانند مراکز آموزشی را که به جای استفاده از پیام‌رسان‌های ایرانی، از طریق شبکه های اجتماعی خارجی اقدام به ارائه آموزش از راه دور، اعلام تکالیف درسی و یا هرگونه ارتباط با دانش آموزان یا اولیاء می نمایند را با مراجعه به درگاه خدمات الکترونیکی معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور به نشانی ذیل گزارش داده تا از طرق مربوطه پیگیرد قانونی صورت پذیرد.

🔹 تاکید می شود هر گونه اجبار مردم به عضویت در پیام رسانهای بیگانه فاقد وجاهت قانونی است و با خاطیان برخورد خواهد شد.

https://internet.ir/shekayat/payamresan