روزی که شیفت بودم، بچه‌ام سقط شد...

🔹بیشتر در بخش‌های قلب و سی‌سی‌یو کار ‌کرده است و بزرگ‌ترین دغدغه‌اش این است که روز شیفتش اتفاق بدی برای بیمار نیفتد

🔹یک بار که ۱۳ هفته باردار بوده است به دلیل سقوط بیمار از تخت، جنینش سقط شده است

صحبت از زندگی پرستاران است. مشروح گزارش را اینجا بخوانید

khabarfoori.com/detail/1679831