♦️مسافران هوایی وضعیت پرواز را بررسی کنند

🔹با توجه به بارندگی های موجود در اکثر نقاط کشور و وضعیت آب و هوایی، از مسافران محترم درخواست می شود پیش از عزیمت به فرودگاه‌های سراسر کشور حتما با شماره تلفن ۱۹۹ تماس و از وضعیت پروازها اطلاع حاصل نمایند.

@AkhbareFori