♦️آنها که شناسنامه‌شان برای مهر انتخاباتی جا ندارد، چه کنند؟

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور:

🔹افرادی هستند که ممکن است محل درج مهر انتخابات آن‌ها در شناسنامه آنها پر شده باشد و جا برای زدن مهر جدید نداشته باشد.

🔹 داشتن شناسنامه برای دادن رأی الزامی است.

🔹 این افراد با مطرح کردن این موضوع، به ستاد انتخاباتی که مراجعه کردند می‌توانند یک برگه جدید برای محل مهر انتخابات به شناسنامه خود اضافه کنند.

🔹 بعضی اوقات هم در صورت نبود جا، در صفحه جایگزین در شناسنامه، مهر شرکت در انتخابات زده می‌شود.

@AkhbareFori