♦️رای دهندگان پس از استفاده از استامپ سرانگشت خود را ضدعفونی کنند

🔹معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد( همدان) با اعلام اینکه تاکنون هیچ مورد مثبت کروناویروس در اسدآباد گزارش نشده است، گفت: رای دهندگان پس از استفاده از استامپ برای ثبت اثر انگشت حتما سرانگشت خود را ضدعفونی کنند/ایسنا

@AkhbareFori