برای اولین بار بشر به یک الگوی منظم از امواج رادیویی برخورد کرده

از عمق یک کهکشان ۵۰۰ میلیون‌ سال‌نوری دورتر هر ۱۶.۳۵ روز امواج رادیویی مشابهی میرسه که منبع این امواج رادیویی تصادفی نیست و به نظر میاد پیغامی برای ما ارسال شده/ CNN

@AkhbareFori