♦️نماینده‌هایی که فساد مالی دارند، چرا هنوز باید بر کرسی نمایندگی تکیه بزنند؟

رئیس کمیسیون شوراهای مجلس در گفتگو با خبرفوری:

🔹پرونده وکلای ملت سال به سال بررسی شود

🔹نباید بعد از چهارسال گریبان نماینده را بگیریم

نظر شما درباره فساد بهارستان‌نشین‌ها چیست؟ کامنت بگذارید

khabarfoori.com/detail/1667920