ما نیاز به کمک داریم!

🔹روی کاغذی نوشته‌اند و در راه منتهی به روستایشان نصب کرده بودند، انگار سال‌ها محرومیت را در این جمله فریاد زده‌اند.

🔹مسیر منتهی به روستای موتور مختار از توابع روستای باغباغون، بخش جلگه، شهرستان دلگان در استان سیستان و بلوچستان

#سیستان_و_بلوچستان_را_دریابیم

@AkhbareFori