خبر شایعه درگذشت روح الله‌زم تکذیب شد

🔹یک منبع آگاه درگفت وگو با شفقنا خبر درگذشت روح الله زم را تکذیب کرد.

🔹در فضای مجازی امشب خبری مبنی بردرگذشت وی منتشر شده بود.

@Akhbarefori