واکنش کارشناس آمریکایی به دقت موشک‌های ایران: تک‌قطبی آمریکا پایان یافته است

«ویپین نارانگ» کارشناس امور نظامی نوشت:

🔹مهمترین جنبه حمله موشکی ایران این است که موشک‌های بالستیک کوتاه‌برد آن‌ها چقدر دقیق است.

🔹انقلاب دقت (موشکی) امری واقعی است و ایالات متحده دیگر در این زمینه تک‌قطبی ندارد.

🔹این برای منازعات معاصر و جنگ‌های محدود، تبعات گسترده‌ای دارد.

@AkhbareFori