🌱هر روز خود را با بسم‌الله آغاز کنید🌱

🔹امام علی(ع): با احمق همنشین مباش، چه اینکه کارش را براى تو مى آراید، و علاقه دارد مانند او باشى.

⏳امروز ‌سه شنبه

۲۶ شهریور ۱۳۹۸

۱۷ محرم ۱۴۴۱

۱۷ سپتامبر ۲۰۱۹

جهت ثبت سفارش‌های گرافیک

@ManaCRM