آیت الله جنتی:

🔹بی تعارف به مدیران فعلی هیچ امیدی ندارم؛ ما برای روزی کار می‌کنیم که اینها با مدیران جوان و انقلابی جایگزین شوند تا از این خفت و گرفتاری که دچارش شده ایم رها شویم.

🔹عده‌ای با پول‌های کثیف می‌خواهند وارد مجلس شوند.

@AkhbareFori