♦️توضیحات ربیعی درباره احتمال دیدار روحانی و ترامپ

سخنگوی دولت در حاشیه جلسه دولت:

🔹پیغام‌های زیادی برای انجام دیدار روحانی و ترامپ رسیده است

🔹منافع ملی خود را به خاطر فضای داخلی آمریکا هدر نمی‌دهیم

🔹اگر آنها همین امروز تحریم‌ها را متوقف کنند و به شرایط معاهده بازگردند فرصت برای مذاکره در قالب ۵+۱ فراهم می‌شود و چیزی غیر از این هم اتفاق نمی‌افتد / پاد

@AkhbareFori