♦️رهبر ایران به ما اجازه دسترسی به اماکن نظامی را نداد

خاطرات وندی شرمن در کتاب «بدون هراس»:

🔹یک هفته پس از موفقیت ما در لوزان، رهبر ایران، آیت‌الله خامنه‌ای برای جمعی از مقامات در تهران سخنرانی کرد. او به جای تایید فرآیند گام به گامی که ما در لوزان توافق کرده بودیم خواهان برداشته شدن تحریم‌ها در لحظه امضای توافق شد. همچنین به نظر می‌رسید مضمون کلامش این بود که آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای اجازه دسترسی به اماکن نظامی ایران را ندارد.

🔹آیت‌الله خامنه‌ای با نمک پاشیدن بر زخم ما در توییتی دورویی آمریکا را محکوم کرد. او نوشت: کار آمریکا همیشه فریب و خلف وعده است.

@AkhbareFori