🔺دادگاه مشایی علنی برگزار می‌شود

🔹رئیس کل دادگستری استان تهران: در مشورتی که دراین خصوص با ما انجام شد، مقرر شد دادگاه مشایی علنی برگزار شود/تسنیم

@AkhbareFori