#اکران_مردمى

#تبلیغات

اکران مردمی فیلم سینمایی «ایده اصلی» در پردیس سینمایی #هویزه

🔗اکران مردمى فیلم سینمایی "ایده اصلی " با حضور:

1️⃣ بهرام رادان

📅شنبه ۱۹ مرداد ماه

⏰ساعت ۱۶الی ۱۸:۳۰ پردیس #هویزه

💳خرید بلیت:سینماتیکت

@haft30nema